Minima creates unique brand experience through impressive visual identity. We work on branding, packaging and graphic design.

Minima Studio nâng tầm vị thế của doanh nghiệp với những thiết kế nhận diện thương hiệu và bao bì ấn tượng. Từ những logo mới cho start-up cho tới cải tiến toàn bộ hệ thống hình ảnh của công ty, Minima Studio đáp ứng các nhu cầu thiết kế cấp bách với chi phí hợp lý nhất.

Our Partners

Đối tác hàng đầu

logo-stack-2x-09
logo-stack-2x-10
logo-stack-2x-12

Featured Works
Dự án tiêu biểu